"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Újjáalakult az MTA Erdészeti Tudományos Bizottsága

Újjáalakult az MTA Erdészeti Tudományos Bizottsága

Az MTA Erdészeti Tudományos Bizottságának mandátuma 2023. év végével lejár, ezért az ősz során választásokra került sor, aminek eredményeként első körben a következő 3 évre megválasztották az Erdészeti Bizottsághoz tartozó köztestületi tagok (tudományos fokozattal rendelkezők) közül a 25 tagú bizottságot.

A 25 fő között az MTA doktorai automatikusan szerepelnek, ami ebben az esetben öt főt jelent (Bartha Dénes, Heltai Miklós, Lanszki József, Rédei Károly és Tolvaj László). Emellett öt akadémikus (Csákiné Michéli Erika, Dudits Dénes, Faragó Sándor, Mátyás Csaba és Rajkai Kálmán) a 25 fős létszámon felül tagja a bizottságnak.

A bizottság alakuló ülésére 2023. november 20-án, online formában került sor. Ennek keretében került sor a tisztségviselők megválasztására. Elnöknek Bartha Dénest, alelnököknek Bidló Andrást, Bejó Lászlót és Náhlik Andrást, titkárnak Hirka Anikót választották. Tiszteletbeli elnökök Mátyás Csaba és Faragó Sándor. A bizottságnak három albizottsága van (erdészettudományi, faanyagtudományi, vadbiológiai és vadgazdálkodási), amelyek vezetői az alelnökök.

Az ETB fő célja, hogy összefogja a tudományos minősítéssel rendelkező szakembereket, minél inkább bevonja őket az erdészettudomány vérkeringésébe. Ezen túl kiemelt feladatnak tekinti az erdészeti gyakorlat felé való kapcsolattartás és tudásátadás erősítését is.

A 2024-es évre konkrét célkitűzés „A bükk és bükkösök Magyarországon” című monográfia elkészítése és megjelentetése. Ez a tervek szerint 2024 őszén jelenik meg, és egy tematikus akadémiai rendezvény keretében kerül majd bemutatásra.

Forrás: MTA ETB

Szerző: Hirka Anikó

Fotók: MTI

Hírszerkesztő: Nagy László