"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Megkezdődik a honlap átállás

Megkezdődik a honlap átállás

Ahogy korábban beszámoltunk róla a 2012-es év során jelentős mértékű web-fejlesztéseket kezdett el az Egyesület, a tagság és az egyre élénkebben jelentkező külső látogatók, partnerek felhasználói igényeinek korszerű kiszolgálása és az internetes jelenlét technikai megújításának igénye mentén. Mindezt annak szellemében, hogy a folyamatos üzemeltetés költségei is csökkenthetőek legyenek, annak ellenére, hogy a világhálón keresztül nyújott szolgáltatások, lehetőségek köre bővül és követi a modern internet technológiai elvárásokat. Ennek a programnak a keretében - informatikus szakemberek által előre megtervezett tudatos szakmai lépések nyomán - készült el és került átadásra a Vándorgyűlés egyesületi honlapja, illetve zajlott és zajlik most is az egyesületi oldal teljeskörű megújításának energia és időigényes munkája.

A fejlesztések fókuszába került oee.hu domain-en elérhető honlapunk átalakult, korszerű webarculati, grafikai elemeket kapott, amellett, hogy az egyesületi és erdészeti hagyományok, tradíció is megőrzésre kerültek.Kulcs motívumként szerepelt a honlap könnyen átláthatósága és kezelhetősége, illetve a webszolgáltatások körének kiszélesítése és a folyamatos további fejlesztési lehetőségek megteremtése is. Jelentős kapacitást kötött le az új integrált és rendszer független admin/szerkesztő felület programozása, amelyen a honlap szerkesztők munkája válik jobban struktúráltá, kevésbé időigényessé. A korszerű tartalomkezelő révén kezelhetőek azok az új funkciók (pl. kategorizált hírfolyam,lapozható pdf-ek stb.) amelyek a látogatók igényeit hivatottak minél szélesebb spektrumban kiszolgálni.

Közvetlen megvalósulás előtt áll - eltérő fejlesztői környezetből - a jelenleg üzemelő honlap, majd 15 gigabyte-nyi adatállományának teljes körű átkonvertálása az új adatbázis struktúrába, ami önmagában sem kicsi programozói szakmai bravúrt jelent, és amihez a régi és az új szolgáltató példaértékű szakmai együttműködésére volt szükség. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a régi honlap 5 éves működése alatt felgyűlt tetemes adatállományból nem veszítünk el semmit (a minimális hibahatáron kívül) és a korábbi tartalmak átalakítva az új rendszerbe, továbbra is elérhetőek lesznek. Ennek tesztelése a menüpontok áthúzásával már megtörtént, így a jelenleg üzemelő oldal menüpontjait vittük át és ezek lesznek alapjai a menük további szerkezeti és tartalmi megújításának is.

Természetesen ez a nagy kihívást jelentő feladat minimális konvertálási hibákkal járhat, melyet a következőkben már az éles működés alatt fogunk szűrni és javítani. "Több szem többet lát alapon", az ez irányú hibajelzéseket minden kedves tagtárstól és honlap látogatótól örömmel vesszük, a nagy.laszlo@oee.hu e-mail címen.

A fentieket követve a mai napon, május 31-én megkezdődnek az oee.hu honlap átállási és élesre állási technikai munkálatai. A szerkesztőfelületet a korábbi szolgáltató délben inaktívvá teszi, így tartalmakat az átállás ideje alatt nem lesz módunk feltölteni. A küldött híranyagok, beszámolók, események megjelentetése kapcsán így türelmet kérünk.

Az új szolgáltatóval az átállás napját június 1-re tervezzük, melynek a programozási, informatikai, adatáthozatali munkálatát előkészítettük. A szolgáltató váltás hivatalos eljárást kíván meg, melyet hivatalos regisztrátor szervezeten keresztül az Internet Szolgáltatók Tanácsa engedélyez és konfigurál. Ennek időtartamára, ahogy egy hivatali eljárás során ez megszokott, nincs ráhatásunk, de igyekeztünk optimalizálni az átállási időt.

A konfigurációs, engedélyezési eljárás alatt lesz olyan időszak, amikor a régi oee.hu oldal már nem, a megújult oee.hu pedig még nem lesz elérhető. Várhatóan a pénteki napon. Így a felhasználói lekérések során, a böngészők az új oldal indulásig hibát fognak jelezni. Ez a váltás természetes folyamata, az abszolút összehangolást a technikai feladat nagysága és bonyolultsága miatt nem lehet kivitelezni átmeneti szünet nélkül, illetve a hivatalos átregisztrációs eljárás (névszerver konfigurálás) is igényli.

Minden reményünk szerint a befektetett sok-sok munkaóra meghozza gyümölcsét és nagyobb zökkenők nélkül adhatjuk át használatra a tagságnak és a honlap látogatóinknak, az Egyesület minden oldalról korszerűen megújított honlapját!Forrás: Nagy László