"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Az OEE 154. Vándorgyűlése - Ünnepi Közgyűlés - Egyesületi kitüntetettek, szakmai díjazottak II.

Az OEE 154. Vándorgyűlése - Ünnepi Közgyűlés - Egyesületi kitüntetettek, szakmai díjazottak II.

Az Országos Erdészeti Egyesület 154. Vándorgyűlését idén a Bükk hegység délnyugati lankáin fekvő, mély történelmi gyökerekekkel rendelkező, szakmakulturális értelemben is kiemelkedő jelentőségű Heves vármegyei székhely, Eger városa látta vendégül. Itt rendezte meg az Egyesület, az EGERERDŐ  Zrt. állami erdészeti társasággal és az OEE Egri Helyi Csoportjával, mint házigazdákkal közösen, július 4-én, a hagyományos Ünnepi Közgyűlést, mely a kárpáti-medencei magyar erdészek éves szakmai és közösségi találkozójának  kiemelt jelentőségű programja. A második napon, az EGERERDŐ Zrt. összetett szempontrendszerű erdőkezelésének és a mátrai, nyugat-bükki erdőtájak aktuális erdészet szakmai feladatainak, illetve kulturális, történelmi, néprajzi értékeinek bemutatását szolgáló terepi programok zajlottak.

Az Ünnepi Közgyűlés köszöntő beszédei  után az egyesületi kitüntetések, elismerések és a szakmai díjak, valamint az Év Erdésze Verseny Országos döntőjének  ünnepélyes eredményhirdetése következett.

A 154. OEE Vándorgyűlés alkalmából djazottak méltatását Tóth Gábor, az OEE Díjbizottság elnöke mondta el.

Elsőként a Bedő-, Kaán- és Decrett-díjakat kapott erdész kollégákat mutattuk be, míg az alábbiakban az OEE Elismerő Okleveleket, a Vadas Jenő-díjat, a Madas László-emlékérmet kapott tagtársakat ismerhetjük meg és az Év Erdésze Verseny Országos Döntő eredményhirdetését foglaljuk össze.

A OEE Elismerő Okleveleket Kiss László elnök (OEE) és Szentpéteri Sándor főosztályezető (AM) adták át.

Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült

Ács Péter erdőmérnökk, a Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészete erdőgondnokának, az újszerű erdőgazdálkodási módszerek fejlesztésében és bevezetésében játszott szerepe, szakmai hozzáértése, következetessége, feladatorientáltsága elismeréseként.

Brilinszkij Artur, a Salánki Erdészet vezetője, a Kárpátaljai Helyi Csoport tagja, a helyi csoport taglétszám bővítésében vállalt szerepéért és az ukrán-magyar erdész kapcsolatok fejlesztéséért. (Brilinszkij Artúr kárpátaljai kollégánk, a határátlépési szigorítások miatt a tegnapi napon kellett lemondja a személyes részvételt. Oklevelét a Kárpátaljai Helyi Csoport elnöke, Ágíj László vette át.)

Büki József erdésztechnikus, a Nagykanizsai Erdészet nyugalmazott kerületvezető erdésze, a természetes bükk felújítások területén végzett kimagasló szakmai munkájáért és a Nyitnikék Erdészeti Erdei iskola foglalkozásainak szakmai támogatásáért.

Hegedűs Béla Tibor, a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. erdésze, a Ménesbirtok fásítási feladatainak színvonalas szervezéséért és végrehajtásáért, Mezőhegyes város parkerdeinek gondozásáért és az Egyesületben végzett hagyományőrző munkájáért.

Kluber József erdésztechnikus, a Dél-Vértesi Erdészeti Igazgatóság Vérteskozmai kerületének vezetője, a dél-vértesi kőrispusztulás utáni erdőrehabilitáció során, kimagasló szakmai színvonalon végzett munkájáért, sajátos erdőfelújítási technológiák bevezetéséért.

Kocsis István Attila erdésztechnikus, a Halápi Erdészet Kanálhegyi kerületének vezetője, az aszállyal sújtott erdőterületek színvonalas felújításáért és szakmai versenyeken elért kimagasló eredményeiért.

Kopeczky Tamás erdőmérnök, a Mecsekerdő Zrt. erdőművelési és közjóléti ágazatvezetőjének, szakmai programok fejlesztésében való közreműködéséért, az erdőművelési ágazat irányítási rendszerének kidolgozásáért, hatékony közszolgálati és aktív közösségi munkájáért.

Lugossy Zoltán erdésztechnikus, a Debreceni Nagyerdő kerületvezető erdészének, több évtizedes áldozatos munkájáért, fiatal szakemberek terepi oktatásáért és neveléséért.

Markó Béla erdőmérnök, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályvezetőjének, három vármegye és a Főváros erdészeti hatósági feladatainak konstruktív koordinálásáért és aktív egyesületi tevékenységéért.

Nemes Géza erdésztechnikus, az Északerdő Zrt. Füzéri kerületének erdésze, a talajvédelmi rendeltetésű, futókavicsos erdőterületek felújításáért, tölgyesek és bükkösök felújításában elért eredményeiért és a zempléni erdészek közösségének szervezéséért.

Pataki Tamás okleveles erdőmérnök, a Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szakmai igazgatóhelyettese és mérnöktanára, az erdészeti ágazat szakképzésének fejlesztésében kifejtett több évtizedes elkötelezett, magas színvonalú szakmai munkájáért. (Kitüntetését később veszi át.)

Porcsin Alexandra okleveles erdőmérnök, az OEE Soproni Hallgatói Csoportja egyesületi életének szervezéséért, kiemelkedő egyesületi munkájáért.

Porzsolt Levente okleveles erdőmérnök, az Erdélyi Helyi Csoport tagja, az erdész szakma társadalmi elismertetésében végzett munkájáért és az OEE Erdélyi Helyi Csoportja érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

Rományik György erdőmérnök, a Zselízi Erdészet műszaki vezetőjének, több évtizedes szakmai munkájáért, példamutató hivatástudatáért és a szlovák-magyar erdészkapcsolatok ápolásában betöltött áldozatos szerepvállalásáért.

Rostás Róbert erdésztechnikus, a KEFAG Zrt. kerületvezető erdész, a több mint 45 éves tartalmas, magas színvonalú szakmai tevékenységének, valamint a helyi közösségben betöltött példamutató szerepének elismeréséért.

A 154. Vándorgyűlés nyilvánossága előtt a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézete Vadas Jenő-díjjal ismerte el Mocz András munkáját.

A díjat dr. Borovics Attila, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetének főigazgatója adta át.

Vadas Jenő szakmai tevékenysége és örökérvényű szellemi útmutatásai méltóvá tették Őt arra, hogy a nevével fémjelzett emlékéremmel olyan szakembereket tüntessenek ki, akik kiemelkedően sok segítséget nyújtanak az erdészeti tudományos tevékenységhez, a kutatási eredmények gyakorlatba történő bevezetéséhez, elismertségének növeléséhez.

A Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet vezetése köszönetét és elismerését fejezi ki Mocz Andrásnak a 2024. évi „Vadas Jenő Emlékérem” adományozása kapcsán.

Mocz András erdőmérnök három évtizede dolgozik a magán-erdőgazdálkodásban, ahol állhatatos munkával igyekszik kiteljesíteni vállalkozását az erdőgazdálkodás, szakirányítás, csemetetermesztés, erdőtelepítés, erdőpedagógia és közjóléti szolgáltatások területén. Mintaszerű magánerdészete fejlesztése mellett a MEGOSZ elnökségi tagjaként majd elnökeként a legutóbbi időkig aktív szerepet vállalt a magán-erdőgazdálkodás érdekképviseletében. Szakemberként, gazdálkodóként és érdekképviseleti vezetőként folyamatosan kereste a kapcsolatot az erdészeti kutatással, közreműködött a gyakorlati erdőgazdálkodásról szóló adatgyűjtésekben, szerepet vállalt új erdészeti technológiák kidolgozását megcélzó fejlesztésekben, valamint bizalommal és barátsággal támogatta a gyakorlat, a kutatás és a szakpolitika közötti párbeszédet.

A Madas László-emlékérmet 2024-ben Simon György, a Bakonyerdő Zrt. erdőpedagógusa kapta.

A emlékérmet Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója adta át.

1961. február 5-én született Nagyvázsonyban. Az erdő és természet szeretete kisgyermek korától belé nevelődött. 1986-ban beiratkozott Sopronba a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola levelező tagozatára, ahol 1990-ben technikusi oklevelet szerzett. A BEFAG Monostorapáti Erdészeténél 1989. március elsejével beosztott erdész státuszba helyezték, az erdészet Zánkai kerületébe, majd 1991 januárjában kinevezték kerületvezető erdésznek, ahol immár 33 éve dolgozik.

A 2000-ben elindított Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola létrehozásában jelentős szerepet vállalt. Az erdei iskolában az erdészeti, vadászati, növényhatározási programok, az esti vadlesek egyik vezetője. Ennek érdekében több erdőpedagógiai képzésen is részt vett.

Több ezer gyermekkel ismertette meg az erdész hivatását, az erdőkért dolgozó erdészek, vadászok munkáját és a balaton-felvidéki erdők élővilágát, növelve ezzel szakmánk elismertségét. Aktívan részt vett az erdei iskolához kapcsolódó Öreg bükk tanösvény kialakításában.

Simon György tagja annak a csapatnak, akik az Iskolában az Erdő Program keretében köznevelési intézményekbe látogatnak. A program során tapolcai és balatonfüredi iskolákban tartott foglalkozásokat. Hiszi és vallja, hogy gyermekeinkben a természet és a szülőföld szeretetének csíráját ápolni, gondozni szükséges.

Felkérésre a Balatonfüredi Erdészet kiemelt turisztikai jelentőségű kirándulóhelyén a Koloska-völgyben gyermekcsoportok részére ismeretterjesztő túrákat vezet és foglalkozásokat tart. Jelenlegi kollégái közül van olyan, aki az általa vezetett erdei iskolás foglalkozások hatására választotta ez erdész hivatást.

Az Erdei Vándortábor Program Balaton-felvidéki útvonalának aktív közreműködője, táborhelygondnoka. Az ország legnagyobb ingyenes közösségi túranapján, a Magyar Természetjáró Szövetség szervezésében zajló Kéktúrázás napján rendszeres túravezető.

1998-tól folyamatosan Monoszló település társadalmi megbízatású polgármestere. Tagként részt vesz a Gázló Környezetvédelmi Egyesület munkájában, erdők, védett területek takarításában.

A halk szavú, de szakmai hitvallását, hagyománytiszteletét a jövő nemzedékének mély átéléssel átadó, a munkáját példamutató lelkiismeretességgel, felelősségtudattal ellátó erdész kolléga méltó a Madas László-emlékérem adományozására.

A kitüntetések, szakmai elismerések átadása után az Év Erdésze Országos Verseny ünnepélyes eredményhirdetése következett. A díjakat Andrésiné dr. Ambrus Ildikó technikus alelnök (OEE) , valamint Dobre-Kecsmár Csaba vezérigazgató (EGERERDŐ Zrt.) és dr. Kozma Ákos, az alapvetú jogok biztosa adta át.

Az Év Erdésze Verseny harmadik helyezettje: Weiszt András, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdésze. (Díját betegség miatt a későbbiekben veszi át. )

Az Év Erdésze Verseny második helyezettje: Donkó Ferenc,  a NEFAG Zrt. erdésze.

Az Év Erdésze Verseny első helyezettje és ezzel az Év erdésze cím idei birtokosa: Nagy Lajos, a NYÍRERDŐ Zrt. erdésze.

Az Ünnepi Közgyűlés díjátadási ünnepség része ezzel véget ért.

Az Országos Erdészeti Egyesület ezúton is szívből gratulál a kitüntetett kollégáknak, tagtársainknak!

Forrás: OEE

Fotók: Bárdi Bálint/OEE

Hírszerkesztő: Nagy László