"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Egységben a magyar erdőkért és méhészetért - OEE-OMME együttműködési megállapodás - képgaléria!

Egységben a magyar erdőkért és méhészetért - OEE-OMME együttműködési megállapodás - képgaléria!

2021. április 30-án, a Méhek Napja alkalmából együttműködési megállapodást kötött a Kárpát-medence két, nagy tradíciókkal rendelkező szakmai civil szervezete, az Országos Erdészeti Egyesület és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. A közös szakmai célokat megfogalmazó nyilatkozatot a szervezetek elnökei - Kiss László (OEE) és Bross Péter (OMME) - látta el kézjegyével, az OEE patinás Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtárában.

Az országos járványügyi helyzetre való tekintettel a szűkebb körben zajlott eseményen Zambó Péter az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára, Elmer Tamás az OEE főtitkára, Lászka István Attila, az OMME elnökségi tagja, egyben az OEE Mátrafüredi Helyi Csoport titkára, valamint Botos Péter az OMME Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, a Méhészújság főszerkesztője és dr. Sárvári János a könyvtár őre volt jelen.

A méhek megporzó tevékenységükkel a fák, cserjék, erdei és mezei lágyszárú-, valamint a mezőgazdasági haszonnövények ivaros szaporodását, genetikai változatosságát tartják fenn. Segítik az erdő megújulóképességét, hozzájárulnak a biológiai sokféleség fennmaradásához, munkájuk gazdasági értéke a mezőgazdasági termények minősége és mennyisége befolyásolása révén felbecsülhetetlen!

Egyúttal a méhek számára pótolhatatlan élőhely az erdő, mely a nektár, a virágpor, az édesharmat, a propolisz és a víz gyűjtőhelyeként szolgál, s így értékes és egészséges erdei melléktermékeket biztosít.

Elmer Tamás főtitkár (OEE), Zambó Péter államtitkár (AM), Kiss László elnök (OEE), Bross Péter elnök (OMME), Lászka István Attila (elnökségi tag, OMME) és dr. Sárvári János (OEE)

 

Az OEE és az OMME, a fentiek miatt is, kiemelten fontosnak tartja a meglévő erdőterületek megőrzését, az erdőtelepítések révén területi arányuk növelését, valamint mezővédő erdősávok és agrár-erdészeti rendszerek létesítését, ezzel új erdei méhlegelők kialakítását. Ennek érdekében a Településfásítási Programban való összehangolt részvételüket is erősíteni kívánja a két szervezet.

A világhírű magyar akác-gazdálkodás  és akácméz termelés közös megőrzése és támogatása mellett, az OEE  támogatja az OMME Magyar Méhészeti Nemzeti Programban megfogalmazott szakmai céljait, elsősorban - az erdészeti fafaj-politikai és természetvédelmi célokat is szem előtt tartó - hordást biztosító fa– és cserjefajok telepítése kapcsán.

Fontos a két szervezet ágazatközi együttműködésének erősítése, közös szakmai programok, konferenciák, terepi bemutatók rendezése, a Méhészújság és az Erdészeti Lapok egyesületi szakfolyóiratok tevékenységének összehangolása a méhészeti-erdészeti témájú szakcikkek, hírek, beszámolók megjelentetése terén. 

Ezeken túlmenően, az OEE és az OMME kiemelt célként kezelve összehangolja az országos léptékű, a magyar erdész és méhész szakemberek bevonásával megvalósuló környezeti nevelési programjait, ezzel is elősegítve az egészség- és környezettudatos szemlélet formálását, terjesztését a fiatalok körében.

A két szervezet szorosabbra font együttműködése jól jelzi, hogy az erdőgazdálkodás és a méhészeti tevékenység egyaránt különleges helyet foglal el a hazai agráriumban és számos ponton kapcsolódnak egymással.

Szakmai érdekképviseleteik pedig nemcsak a jelenért dolgoznak, hanem a jövő generációkért és ezzel a fenntartható fejlődésért.  

Az eseményről további képeket az Egyesületi események galériában tekinthet meg a szövegkapcsolóra kattintva!

Forrás: OEE

Fotók: Kiss Gergely

Hírszerkesztő: Nagy László