"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Szakmai nap Vasegerszegen

Szakmai nap Vasegerszegen

A Rába-menti Erdőgazdálkodási és Vadgazdálkodási Helyi Csoport 2021. november 25-én, Katalin-napján tartotta évzáró szakmai nap és továbbképzés elnevezésű rendezvényét. A rendezvény elején egy perces főhajtással emlékeztünk Szabó Imre és Szarvas Klára elhunyt tagtársainkra. Sajnos az elmúlt két esztendőben a helyi csoportot ért szomorú események - szeretett tagjaink elvesztése után érzett gyász - és a pandémiás járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy nagyobb létszámban találkozzunk.

Talán éppen a fenti indokok miatt is felfokozott érdeklődés mellett, az újabb járványhullám árnyékában, de töretlen lelkesedéssel, a szakmánk iránti elkötelezettséggel és a viszontlátás örömével gyülekeztünk a Kőrismente Vadásztársaság vadászházában a Vas megyei Vasegerszegen. A helyszínről és a vendéglátásról helyi csoportunk elnöke, dr. Szép Tibor gondoskodott, aki egyben a vendégül látó vadásztársaság elnöke is egyben.

A szakmai érdeklődést minden bizonnyal fokozta, hogy  kérelmünknek megfelelően szakmai továbbképzésünket a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya akkreditált képzéssé nyilvánította. A zömében a magánerdő-gazdálkodásban jogosult erdészeti szakirányítókat felkaroló helyi csoport tagjai számára érdekesnek és „életbevágónak” tűnő előadások mellett így a megszerezhető pontok sem tűnhettek elhanyagolhatónak.

Első előadónk, korábbi elnökünk, Nagy Imre SOE ERTI kutatómérnök, igazságügyi szakértő volt. Előadásának címe: A termőföldeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésének erdőgazdálkodást érintő vonatkozásai, a folyamat ismertetése.

Második előadónk, az OEE Általános alelnöke, Nagy Frigyes Vince,az AM Erdőgazdálkodási Főosztály erdészeti szakmai referense volt. Előadásának címe: Üzemtervezés-körzeti erdőtervezés, az erdőtervezés jelene és jövője.

A harmadik előadónk Balogh Ákos Tamás – AM Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdészeti Igazgatási Osztályvezetője volt. Előadásának címe: Erdészeti szakirányítás, szakirányító vállalkozás, a szakirányító vállalkozásokhoz kötődő erdőgazdálkodási jogcímek. A szakirányítási vállalkozások erdőgazdálkodóvá válásának feltételei.

A feszült figyelemmel kísért előadások közben érzelmektől sem mentes interaktív véleménycsere alakult ki, - ahogy az már csoportunkban megszokott, - a hallgatóság egyes esetekben hangot adott véleményének az osztatlan tulajdonú erdőkezelésről, az új szabályozásról, vagy éppen a szakirányító felelősségi rendszerének és az alkalmazható szankciók ismertetése közben.

A szakmai előadásokat követően tagjaink részére most került kiosztásra az OEE által adományozott „Trianon hatásai a magyar erdőgazdálkodásra” című, tavalyév végén megjelent egyesületi kiadvány.

Csoportunkban hagyomány, hogy szakmai összejövetelünk egyben családi összejövetel is, ezért míg a férfiak szakmáztak, az őket elkísérő feleségek egy külön helyiségben beszélték meg az elmúlt időszak történéseit.

A rendezvényen összességében közel 50 fő vett részt. Megtisztelte részvételével programunkat a zalai magánerdős tagtársak különítménye, az Őrségi Nemzeti Park kollégái, illetve egyéb érdeklődő szakemberek is. A jövő évi programok tervezgetése után a szakmai nap este nyolc óra körül zárult.

Köszönjük előadóinknak, hogy megtiszteltek Bennünket és értékes előadásaikkal segítik munkánkat!

Forrás: OEE Rába-menti Erdőgazdálkodási és Vadgazdálkodási Helyi Csoport

Szerző: Pintér Csaba, H. Cs. titkár, OEE Magánerdős alelnök

Fotók: Pintér Csaba

Hírszerkesztő: Nagy László