"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Örökerdő Szakosztály

Elnök: Dr. Csépányi Péter

E-mail: csepanyi.peter@pprt.hu, peter.csepanyi@gmail.com

Titkár: Csór Attila

E-mail: Csor.Attila[kukac]pprt[pont]hu

Vezetőségi tagok:

Dr. Varga Tamás (Dél-Dunántúl)

E-mail: varga.tamas@mecsekerdo.hu

Dr. Patocskai Zoltán (Nyugat-Dunántúl)

E-mail: patocskai@bakonyerdo.hu

Jelmondataink:

„Az erdő egy egységes lény, végtelenül sok élő szervezettel, melyek mind együttműködnek és egymással kölcsönös összefüggésben állnak. Ez a lény magában foglal mindent, ami a térben legmagasabb koronák csúcsa, a talajban a legtávolabbi gyökérelágazások között él és mozog és ehhez a szervezethez tartozik. Ez az „erdőlény” örökké tart. Él, működik és változik.” (Alfred Möller, 1922)

„Minden erdőállomány a maga nemében egyedülálló és megismételhetetlen, ezért minden merev sablon és dogma ellentmond az erdőművelés belső lényegének.” (Leibundgut, 1946)

Letölthető anyagok:

1. Útmutató az örökerdő-gazdálkodáshoz, az örökerdő kezelési tervek készítéséhez

2. Excel file-ok az útmutatóban bemutatott ellenőrzési eljárások feldolgozásához:

           2.1. Még egyszintes, homogén, utánpótlásban szegény örökerdő üzemmódú állományokban (útmutató 6.1. pont)

           2.2. Kevésbé homogén, utánpótlásban gazdagabb állományokban (útmutató 6.2. pont)

           2.3. Többszintes, utánpótlásban gazdag, vegyeskorú állományokban (útmutató 6.3 pont)

           2.4. Ha van utánpótlás állomány, ennek felvétele (útmutató 6.4) mindhárom főállományra kidolgozott ellenőrzési módszer (6.1, 6.2, 6.3) esetében azonos így ezeket mindhárom ecxell tartalmazza. (Az utánpótlás1: 7,0 cm≤ D1,3<12,0 cm, az utánpótlás2: D1,3<7,0 cm.)

Az Örökerdő Szakosztály megalapítása

Az Örökerdő Szakosztály 2019. március 7-én alakult meg a Budapesti Erdészeti Információs Központban. Már több éve felmerült az a gondolat, hogy az örökerdő-gazdálkodás sikere nagyban függ attól, hogy a nagyüzemi gyakorlat mennyiben képes az örökerdő-gazdálkodás alapelveit és módszereit a hazai erdőgazdálkodási gyakorlatba illeszteni, illetve adaptálni. Ezért - a témában érdekelt, elkötelezett - szakemberek arra a döntésre jutottak, hogy egy szakmai munkacsoportot (szakosztályt) kell az Országos Erdészeti Egyesület keretén belül kialakítani, olyan OEE tagok részvételével, akik a munkájuk során napi szinten találkoznak a folyamatos borítást biztosító erdőgazdálkodás, azaz az örökerdő-gazdálkodás bevezetésének problémáival, nehézségeivel, és hajlandók ezért a nemes célért, ennek sikeres bevezetéséért aktívan, a saját szabadidő terhére is tenni, dolgozni. Fontos szempont az is, hogy legyen érdemes szakosztály tagnak lenni, azaz a tagok friss, értékes szakmai tudással gazdagodjanak és élvezzenek előnyöket az Örökerdő Szakosztály rendezvényein.

Az alapítókon kívül szakosztálytagságra az alábbiakban felsorolt feltételek bármelyikének igazolható teljesülése jogosít fel:

              - részvétel örökerdő-üzemmódú területek kialakításának és kezelésének szakmai munkáiban,

              - a téma kutatása.

A szakosztály létszáma 2022. március végén 63 fő. A szakosztály tagok összetétele vegyes, tagjai között nemcsak erdésztechnikusok, erdőmérnökök, hanem erdőökológusok, az állami, a magán erdészetek, az erdőtervezés szakemberei, a nemzeti parkok és kutatóintézetek munkatársai is jelen vannak. A szakosztály megalakulása fontos az örökerdő-gazdálkodás jövője szempontjából, tömöríti azokat a szakembereket, akik tenni akarnak ennek az erdőművelési rendszernek a sikeres hazai bevezetéséért.

Az Örökerdő Szakosztály működési köre:

Az Örökerdő Szakosztály működési köre az erdőt középpontba állító, a természetes folyamatok modellezésre alapozott erdőművelési szemlélet, az örökerdő-gazdálkodás tanulmányozása, a gyakorlati bevezetéssel kapcsolatos szakmai kérdések, feladatok megválaszolása, megoldása. Az örökerdő-gazdálkodás összetett megközelítést kíván, ezért sikeres bevezetéséhez elmélyült erdőművelési tapasztalatokon túl egyaránt szükség van speciális fahasználati, faterméstani, feltárási, ökológiai, természetvédelmi, ökonómiai, vadászati, üzemszervezési ismeretekre. A téma specialitása és komplexitása az iránta érdeklődő szakemberek gyakori módszertani és terepi tapasztalatcseréjét, ezen felül szakmai kreativitást, gyakorlati kísérletezést, adatgyűjtést és elemzést, összefoglalóan szakmai műhelymunkát követel meg.

A szakosztály működésének legfőbb céljai:

1. Az örökerdő-gazdálkodás elméleti hátterének megismerése, gyakorlati megvalósítás a különböző - erre alkalmas - termőhelyeken és faállománytípusokban, a helyi adottságoknak megfelelően.

2. Az örökerdő-gazdálkodást bevezetni kívánó állami és magán erdőgazdálkodók szakmai támogatása.

3. Az örökerdő üzemmóddal kapcsolatos jogszabályi keretek és útmutatók előkészítésében, véleményezésében, aktualizálásában való aktív közreműködés.

4. A mintaterületek hálózatára alapozva terepi bemutatók és szakmai továbbképzések szervezése.

5. Publikációk rendszeres megjelentetése például az Erdészeti Lapokban, Erdészettudományi Közleményekben, amely célja a szakosztálytagok szakmai munkájának, ötleteinek, problémafelvetéseinek közlése. Szakmai cikkek, publikációk megjelentetése.

6. Örökerdő üzemmódú mintaterületek hálózatának létrehozása, egységes, közösen kialakított kritériumok alapján. Ennek célja, azonos módszertan alapján összegyűjtött naturális és gazdasági adatok segítségével minél több faállománytípusra megfelelő hazai modellek kidolgozása.

7. Az erdőkezelés természetvédelmi szempontjainak erőteljesebb megjelenítése: az erdész szakma belső igénye kell, hogy legyen a természetvédelemi célok gyakorlatba történő fokozottabb integrálása.

A középtávú célok között ezért olyan témák is szerepelnek, melyek az alábbi pontokba csoportosíthatók:

- A modern erdőgazdálkodás és az erdőfeltárás összefüggése: az erdőfeltárás a modern erdőművelés alapja, enélkül elérhetetlenek a társadalmi, közjóléti, természetvédelmi és erdészeti célok.

 - Erdőgazdálkodási megközelítések és természetvédelem: miképpen lehet a természetvédelemi szempontokat jobban integrálni, hogyan készüljünk fel a klímaváltozásra, átgondoltabb fellépés az inváziós fajokkal szemben.

 - Az erdőgazdálkodás és a vadászat (és vadászati kultúra) összefüggése: a vadászat jelen- és jövőkori szerepének újraértelmezése, a vadgazdálkodás értékrendjében előbbre kell sorolni az erdő állapotának minőségét, az erdei ökoszisztéma működőképességét.

2022. évi munkaterv

Tervezett dátumok

Tervezett rendezvény megnevezése, rövid leírása

Résztvevők tervezett létszáma

Február 25.
10:00-12:00

Online szakosztályrendezvény szakmai előadásokkal, 2021. évi beszámoló és 2022. évi munkaterv elfogadása

40

Május-október

4-6 órás (online és terepi) képzések, címe: „Az örökerdő-gazdálkodás specialitásai: javafák és biotópfák szerepe, kiválasztásuk és támogatásuk”

100

Április 13.

Egyeztetés a BAZ Megyei Kormányhivatal Erdészeti Osztályának az örökerdő üzemmód jogszabályi kereteinek módosítását célzó felvetéseire

5

Május 26.

Online, NFK által akkreditált választható szakszemélyzeti képzés: „Az örökerdő-gazdálkodás specialitásai”

Túljelentkezés esetén pótidőpontokban is megismételve.

min. 25

Május-június

Közreműködés a Gödöllői Vándorgyűlés szakmai programjainak megszervezésében és lebonyolításában

10

augusztus-szeptember

Szakosztály tisztújító rendezvény, szakmai előadás

40

október 3. és 7. között egynapos

Erdők hete rendezvény a Pilisi Parkerdő Zrt-nél, Visegrádi és Pilisszentkereszti Erdészet

40

október 15-31

Közös program az Erdőhasználati Szakosztállyal: Kiskonferencia Bakonyerdő Zrt-nél, téma: erdőhasználat és természetvédelmi erdőkezelés

80

 

Az alábbi lejátszó segítségével a 100 éves az Örökerdő eszme címmel, a Mecsekerdő Zrt.-nél 2021 év végén megtartott, kihelyezett szakosztály rendezvény összefoglaló videóbeszámolója nézhető vissza.