"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Történetünk

Országos Erdészeti Egyesület

Az Országos Erdészeti Egyesület 1866. december 9-én alakult meg Pesten, a több mint 160 éve, 1851-ben alapított Ungarischer Fortsverein jogutódjaként.

Az erdészeti politikában elért sikerei mellett az Egyesületnek maradandó eredményeket hozott a magyar nyelvű szakirodalmat és a szaktudományok fejlesztését patronáló tevékenysége. Ennek számos alapítványával nyújtott támogatási hátteret. 1873-ban megvásárolta Divald Adolftól és Wagner Károlytól az általuk 1862-ben indított „Erdészeti Lapok” tulajdonjogát és azóta folyamatosan megjelenteti a folyóiratot.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett az Egyesület az erdészeti szakoktatás és a kutatás fejlesztéséért folytatott erőfeszítéseivel is. Az egyesület közreműködése eredményeként 1883 őszén, Ásotthalmán megnyílt az első állami alsófokú erdész szakiskola.

Az Egyesület akkori súlyának, vagyonának gyarapodását mutatja a tisztán a tagok hozzájárulásából 1886-ban felépült Alkotmány utcai székháza is.

Az első világháború alatt, a társadalmi élet kedvezőtlen fordulata következtében az egyesületi élet mozgástere is beszűkült. A trianoni békediktátum az erdészetben tragikus veszteségeket okozott, erdeink 84%-át elvesztettük. Ennek hatása napjainkig érezhető.

A II. világháború után nagy állami erdőbirtok alakult ki. Az erdőtelepítési programmal növekvő erdőterület és az állami szektor egyre több szakembert igényelt - az Egyesület taglétszáma is növekedésnek indult.

A rendszerváltás után az erdőtulajdon szerkezete jelentősen átalakult, a magánerdő ismételt kialakulásával változott az egyesületi tagság összetétele is. Az erdő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban újszerű társadalmi és piaci igények fogalmazódtak meg. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, az erdészet költségvetési kapcsolatainak és a szakmai irányítás szerkezetének átalakulása, az újabb társadalmi szervezetek megjelenése és aktivitása az Egyesületet újabb kihívások elé állította, amelyekre aktív működésével igyekszik választ adni.

Az Egyesület éves programot készít, melyet a küldöttgyűlés hagy jóvá, ez vezérli az alapvető tevékenységét.

Ennek során:

- szükségesnek tartja az erdészeti politika közérthető formában való megfogalmazását,

- közreműködik az országos szakmai döntések előkészítésében,

- elősegíti az állami és magán erdőgazdálkodás tapasztalatcseréjét,

- kiadványokkal és pályázatok kiírásával segíti a közös célok megvalósítását,

- bel- és külföldi tanulmányutakat szervez a tagság számára,

- rendezvények szervezésével segíti a szakmai összetartozást, Vándorgyűlés, Év erdésze verseny, innoLignum Sopron, Erdők Hete, Erdésznők Találkozója, Erdészbál, stb.,

- az Erdészeti Lapok kiadásával, a honlapok működtetésével igyekszik szolgálni az erdészet, a kapcsolódó szakterületek és a társadalom információigényét,

- folyamatosan bővíteni kívánja jelenleg 3500 fős tagságát, elsősorban az erdész végzettségű szakemberek, magán erdőtulajdonosok vagy a természetvédelem, vadgazdálkodás, fafeldolgozás, erdőpedagógia és környezeti nevelés területén dolgozók, az oktatási intézmények tanulói és a határon túli magyar szakemberek köréből.

Barátsággal várjuk tagjaink sorába!