"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

YPEF - tanulmányi verseny

Az Országos Erdészeti Egyesület és az "Young People in European Forests" (YPEF) Nemzeti Versenybizottság tanulmányi versenyt hirdet

Fiatalok Az Európai Erdőkben – 2024 címmel.

Európa, mint kontinens, ezen belül az Európai Unió és a nem uniós országok rendkívül változatos természeti és gazdasági környezettel rendelkeznek. E változatos környezet meghatározó eleme az erdő, annak jellegzetes megjelenésével, növény és állatfajaival, tájképi jellemzőivel, valamint az ott folyó emberi tevékenységekkel. Az erdő Európa egyik utolsó természetes, természetszerű életközösségeként számos lehetőséget kínál ismereteink bővítésére, a pihenésre, a közösségi és egyéni munkavégzésre. Ugyanakkor országonként és régiónként más erdők és erdészeti feladatok jellemzik.

A YPEF verseny célja, hogy a résztvevő középiskolás diákok megismerjék Európa és az egyes országok erdeit, a természet és környezetvédelemben betöltött szerepüket, és az ehhez kapcsolódó erdészeti tevékenységeket. Objektív kép alakuljon ki bennük a természeti erőforrások megőrzéséről és a velük való fenntartható gazdálkodás szükségességéről saját környezetükben és európai léptékben egyaránt. (További információ: www.ypef.eu)

A verseny eredendően nemzetközi, ahhoz számos ország csatlakozott országok: Ausztria, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németország, Portugália, Románia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Szlovákia, Belgium, Svájc, Norvégia, Görögország, Finnország, Ciprus, Ukrajna, Moldova.

Sajnálatos módon a nemzetközi megmérettetés az elmúlt évek járványügyi és háborús vész helyzetének következményeként nagyfokú bizonytalanságot hordoz.

A jelentkezés feltételei

A versenyre 2-3 fős csapatok jelentkezhetnek, a tagok nem lehetnek fiatalabbak 15 és nem lehetnek idősebbek 19 évesnél a 2023/2024-es tanév kezdetén, azaz 2023. szeptember 1-én.

A verseny nyelve angol (minden csapattag esetében feltétel a nyelvtudás). A verseny első fordulójában a feladatok magyar nyelven kerülnek megfogalmazásra, a nemzeti döntő feladatai viszont már kizárólag angol nyelvűek.

A jelentkező csapatoknak regisztrációs díjat nem kell fizetni.

A felkészülési anyag

A verseny felkészülési anyagai az Országos Erdészeti Egyesület honlapján érhetőek el.

Jelentkezés

            A versenyre 2024. január 31-ig lehet jelentkezni a következő űrlap kitöltésével: https://forms.gle/kFz2epASrugJZwn28

Figyelem! Egy iskola több csapata is jelentkezhet. A csapatoknak rendelkezni kell egy egyedi e-mail címmel, ami lehet valamely csapattag e-mail címe is.

A versenyleírás

A verseny kétfordulós. Az első fordulóban egy magyar nyelvű teszt és egy önálló, magyar nyelvű projekt képezi a verseny feladatait. A második fordulóban az első forduló projektjének angol nyelvű verziója, valamint a projekt angol nyelvű előadásban történő bemutatása képezi a verseny feladatait.

Teszt az első fordulóban

Magyar és az európai erdőkre, valamint az egyes résztvevő országok erdeire vonatkozó speciális kérdésekből áll. Lebonyolítása a digitális oktatás során már ismert „Classroom” felületen, feleletválasztásos formátumban, időkorláttal történik, amely vonatkozik a megírásra, illetve az egyes feladatokra szánható időtartamra.

Magyar nyelvű projekt az első fordulóban

Egy rövid, max. 60 másodperces videó az erdőkkel, erdészettel kapcsolatban.

Melynek célja:

  • figyelemfelhívás
  • ismeretterjesztés
  • elsősorban a fiatal korosztály („Z”- és „Alfa”- generáció) közösségi médiában való elérése

Melynek témája/témái:

  • az erdő
  • az erdészet
  • fenntartható erdőgazdálkodás
  • erdők klímaváltozás mérséklésében betöltött szerepe (mitigáció)
  • erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodása (adaptáció)
  • erdő és biodiverzitás
  • erdővédelem

A videó készítése bármely platformon történhet. Feltétel az önálló munka, eredetiség, ami nem zárja ki egyéb hang és képanyag felhasználását – forrásmegjelöléssel –.

A videót min. 3, max. 6 nappal a nemzeti első forduló előtt fel kell tölteni egy – szabadon választott – megcélzott online közösségi médium (Tik Tok, Instagram, Snapchat, YouTube Shorts, Facebook, Twitter) felületére.

Az első fordulóban beadandó a videó, a feltöltött videó elérési linkje és a videó szinopszisa. A szinopszisban, többek között, a csapat be kell mutassa a videóval elérni kívánt célt, és annak megvalósítását, beleértve a videókészítés rövid technikai ismertetését is.

A videót, linkjét és a szinopszist az első forduló időpontjában kell benyújtani a szervezők által meghatározott felületen. A szinapszist magyar nyelven, min. 1 maximum 2 A4-es oldal terjedelemben kell benyújtani.

Az első forduló tervezett időpontja: 2024. április 11.

Angol nyelvű projekt a második fordulóban

A döntőbe jutott csapatoknak el kell készítenie az első forduló videójának angol nyelvű verzióját, s azt prezentáció (ppt) formájában a döntő helyszínén, angol nyelven be kell mutatniuk. A ppt előadást a döntő előtt 2 nappal be kel nyújtania a csapatnak

A döntő időpontja: 2024. május 25.

Országos Erdészeti Egyesület

Felhívás

Versenyszabályzat